• UPDATE 13-10-2020 omtrent Corona

  Hallo allemaal,
   
  helaas zijn op 13-10 nieuwe maatregelen genomen die het basketbal weer deels gaat laten stoppen. In deze post proberen we de maatregelen die van invloed zijn op Pluto, de trainingen en de wedstrijden op een rijtje te zetten. Het bericht van de NBB zoals we dat ontvangen hebben, zal onderaan deze post gekopieerd staan.
  • De competities, voor zowel volwassen als jeugd, zijn stop gezet tot en met ten minste het weekend van 07 en 08 november. Daarna wordt opnieuw geevalueerd en gekeken wat de maatregelen vanaf dat moment zullen zijn.
  • Voor de trainingen geldt dat de jeugdteams door mogen trainen, dus voor leden van 18 jaar of jonger.
  • De trainingen van VSE1, MSE en de recreanten gaan tot nader order niet meer door.
  • Voor VSE2 en M22 moeten aangepaste maatregelen genomen worden, omdat deze ook deels bestaan uit leden van onder de 18 jaar oud. Hierover is contact met de trainers van deze teams.
  • Er is geen training toegestaan voor leden van boven de 18 jaar, ook niet in kleine groepjes van 4 of minder. Strikt genomen zou dat volgens de landelijke maatregelen mogen, maar we hebben er voor gekozen deze regel scherper te zetten, zodat de risico's volledig geminimaliseerd worden.
  • Het trainingsrooster is aangepast n.a.v. bovenstaande. Zie kopje 'Trainingen'.

  Het bericht van de NBB:

  Geen competitie tot en met het weekend van 7/8 november 2020 

  De rijksoverheid heeft afgelopen dinsdagavond bekend gemaakt dat ter bestrijding van het snelgroeiende aantal coronabesmettingen ingrijpende maatregelen moeten worden genomen. Deze gaan vanavond (14 oktober) om 22.00 uur in. Voor de sport betekent dit concreet dat er de komende 4 weken niet in competitieverband mag worden gespeeld. Alleen jeugd tot 18 jaar mag onderling blijven trainen en spelen bij de eigen vereniging. Over 2 weken zal worden beoordeeld of na deze periode van 4 weken nog verdere maatregelen genomen dienen te worden. 
  NOC*NSF werkt op dit moment het protocol ‘Verantwoord Sporten’ bij, waarna we ook de nieuwe versie van het Coronaprotocol Basketbalcompetities op onze site plaatsen. De actuele versies zijn altijd hier te vinden:
  https://www.basketball.nl/competities/competitiezaken/coronavirus/

  Alle wedstrijden in deze periode zullen op een fictieve wedstrijddatum aan het einde van de betreffende competitie worden gezet, zodat de verenigingen, wanneer weer mogelijk, deze in onderling overleg kunnen inplannen. Mochten wedstrijden, die vanwege corona niet gespeeld zijn, niet opnieuw ingepland kunnen worden, dan zullen deze als niet gepland worden beschouwd zonder verdere consequenties! 

  We begrijpen dat dit alles voor de verenigingen, beoefenaars en volgers van het basketball zeer ingrijpend is. Maar we realiseren ons ook dat deze maatregelen nodig zijn. We roepen iedereen dan ook op de maatregelen op te volgen, zodat we met zijn allen het basketball zo snel mogelijk weer kunnen hervatten.