• Lidmaatschap Pluto

  De aanmelding dient te geschieden middels overhandiging van een compleet ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie (op papier of middels e-mail). Tevens dient een nieuw lid, wanneer hij of zij van een andere basketballvereniging komt, een schuldvrij-verklaring, getekend door de penningmeester van de oude club, te overhandigen.

  Indien een nieuw lid besluit competitie te gaan spelen dient hij of zij een pasfoto mee te sturen naar de ledenadministratie. Als de gegevens van het nieuwe lid zijn vastgelegd en de speler toegevoegd is aan een team in Sportlink, is men gerechtigd om competitie te spelen. Klik hier voor het gecombineerde inschrijf- en machtigingsformulier (versie 2018).  Het lidmaatschap wordt aangegaan tot en met het einde van het verenigingsjaar (periode 1 juli - 30 juni), dus voor een heel basketballseizoen.

  Met de inschrijving bij de basketballvereniging Pluto dien je je te houden aan opgestelde gedragsregels van de vereniging. De opgestelde gedragsregels kun je hier lezen.

  De aanvang en beëindiging van het lidmaatschap staat beschreven in het huishoudelijk reglement.

  De hoogte van de contributie wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De contributie wordt via automatische incasso geïnd en vindt 4x per jaar plaats. Indien betaling via overschrijving gewenst is, geldt een toeslag van € 25 per jaar.

  Opzegging lidmaatschap

  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts door een schriftelijke kennisgeving. Deze moet vóór de eerste juni van het nieuwe speeljaar in het bezit zijn van de ledenadministratie. Wanneer men niet op tijd opzegt loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Klik hier voor het downloaden van het afmeldingsformulier. 

  Pluto wedstrijd-tenue

  Bij thuis- en uitwedstrijden dien je het officiële tenue te dragen van basketballvereniging Pluto. Dit bestaat uit een wit met groen afgebiesd shirt, een wit sportbroekje en witte sokken. Tevens dient men een spelersnummer op het shirt (een groot nummer achter op de rug en een klein nummer voor op de borst) te dragen.Het sport tenue wordt ter beschikking gesteld door Pluto, hiervoor wordt ene kleine vergoeding per seizoen in rekening gebracht die in de contributie is doorberekend.De Nederlandse Basketbal Bond (NBB) houdt streng toezicht op het dragen van uniforme kleding op straffe van boetes. Het bestuur verzoekt de leden dan ook met correct tenue de wedstrijden te spelen. Eventuele boetes van de NBB in verband met incorrecte kleding zullen op de betreffende speler worden verhaald. 

  Overige kleding

  In de teamshop van Pluto bij burnedsports.nl kan iedere geinteresseerde zelf diverse Pluto-kleding aanschaffen in de teamshop van Pluto bij burnedsports.nl

  Ga hiervoor naar:
  burnedsports.nl --> Teamshop --> Basketbalvereningingen --> Pluto Wageningen

  Of gebruik deze link:
  https://www.burnedsports.nl/pluto-wageningen

  Teams

  Team-codes beginnen niet altijd met een U (zoals in onderstaande contributie-tabel), maar de U geeft aan "under", dus U10 betekent dus "onder 10"

  • Een teamcode beginnend met X (ipv U) geeft aan dat een gemengd team is: jongens en meisjes. X10 betekent "gemengd onder 10"
  • Een teamcode beginnend met M (ipv U) geeft aan dat een jongens/heren team is: M16 betekent "jongens onder 16"
  • Een teamcode beginnend met V (ipv U) geeft aan dat een meisjes/vrouwen team is: V18 betekent "meisjes onder 18"
  • Een teamcode MSE of VSE geeft een senioren team aan: MSE: heren senioren, VSE: vrouwen senioren

  Contributie 

  De contributie is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2017. In principe bepaalt de leeftijd van het lid welk bedrag aan contributie betaald wordt en niet in welk team het lid speelt. Uitzonderingen hierop zijn spelers met een talent-licentie, recreanten en senioren die wel met een team meetrainen, maar niet aan de wedstrijden meedoen.

  Onderstaande contributie-bedragen zijn per jaar, de contributie wordt ieder kwartaal automatisch geïncasseerd.

  Team Leeftijd bepaald op januari van het competitiejaar Contributie per jaar
  U06 Leeftijd onder de 6 jaar € 117,00
  U08 Leeftijden 06 en 07 jaar € 145,00
  U10 Leeftijden 08 en 09 jaar € 189,00
  U12 Leeftijden 10 en 11 jaar € 228,00
  U14 Leeftijden 12 en 13 jaar € 262,00
  U16 Leeftijden 14 en 15 jaar € 284,00
  U18 Leeftijden 16 en 17 jaar € 295,00
  U20 Leeftijden 18 en 19 jaar € 306,00
  Senioren Die spelen en trainen met eencompetitieteam € 323,00
  Senioren
  recreanten
  Die meetrainen met de recreantentrainingsgroep op woensdagavond € 189,00
  Senioren Die geen competitie spelen maar wel willen meetrainen met een competitieteam (alleen indien Technische Commissie en trainer hiermee akkoord zijn!)

  € 245,00

   

  1. Voor nieuwe leden wordt eenmalig inschrijfgeld van € 20,00 in rekening gebracht;
  2. Voor het tweede en derde jeugdlid (leden jonger dan 18 jaar) uit hetzelfde gezin geldt een korting van € 40,- per persoon per jaar;
  3. Opslag voor betaling per overschrijving i.p.v. automatische incasso € 25,00 per jaar
  4. Pluto heeft regels voor te laat betalen of bij stornering van incasso's:- na ca. 2 weken herinnering: geen boete- na ca. 4 weken: 1e aanmaning: met boete 10,-- na ca. 6 weken: 2e aanmaning, boete wordt verhoogd tot 25,-- na ca. 2 maanden nog niet betaald:- beëindigen lidmaatschap Pluto- in rekening brengen contributie gehele lopende seizoen, verhoogd met een boete van € 50,- er wordt pas een schuldvrijverklaring afgeven als de contributie en boete betaald zijn.