• Wil je gaan basketballen?

  Als je denkt dat basketbal een leuke sport is (dat is het!) en wil je het uitproberen bij ons? Leuk! Je bent van harte welkom.

  Elk lid kan minstens 1,5 uur per week trainen in sporthal "De Tarthorst". Voordat je lid wordt mag je 5 maal gratis mee trainen, zodat je een indruk kunt krijgen van de sport. Daarna moet je een inschrijfformulier invullen om lid te worden van basketballvereniging Pluto.

  Meetrainen doe je natuurlijk bij een team waar je qua leeftijd en niveau in past. Kijk onder menu Trainingen om het juiste team op te zoeken, tevens vind je daar de trainingstijden.

  Om mee te kunnen doen heb je niet veel nodig: een (korte) broek, een shirt en binnensportschoenen. En je enthousiasme natuurlijk. Kom op tijd naar de Tarthorst (voordat de training van je team begint), stel jezelf even voor bij de trainer en vraag of je gelijk een keertje mee kan doen. Vaak kan dat wel. En anders spreek je met de trainer af wanneer je een keer echt mee kan doen. Zo begin je bij ons je basketbal avontuur! We wensen je alvast veel plezier!

   

  Aanmelding lidmaatschap Pluto

  Als je na de 5 proeftrainingen (of al eerder) hebt bedacht dat je echt lid bij ons wilt worden, dan vragen we je aan te melden. De aanmelding doe je door een compleet ingevuld en ondertekend inschrijfformulier bij de ledenadministratie in te leveren (op papier of middels e-mail).

  Heb je al eerder bij een andere vereniging gebasketbald, dan hebben we ook een schuldvrij-verklaring, getekend door de penningmeester van de oude club, nodig. Zo'n schuldvrij-verklaring kun je bij je oude vereniging opvragen.

  De aanvang en beëindiging van het lidmaatschap staat beschreven in het huishoudelijk reglement.

  De contributie verschilt per leeftijdscategorie/team. Klik hier voor meer informatie.

   

  Gedragsregels

  Pluto wil een vereniging zijn waar kinderen in een veilige omgeving de basketbal-sport kunnen beoefenen. Dit houdt niet alleen in dat de trainer omkijkt naar het kind in geval van blessures en probeert deze te voorkomen, maar ook dat er sociale veiligheid is tijdens de wedstrijden en de trainingen. Hiertoe moeten alle trainers die in aanraking komen met kinderen die trainen en/of wedstrijden spelen, een Verklaring Omtrent het Gedrag inleveren bij de Technische Commissie. Deze VOG heeft bij Pluto een geldigheidsduur van 2 jaar en moet daarna opnieuw aangevraagd worden. De aanvraag van een VOG voor vrijwilligerswerk valt onder een algemene vrijstelling en is dus kostenloos.

  Voor de leden gelden natuurlijk ook regels omtrent gedrag. Met de inschrijving bij de basketballvereniging Pluto dien je je te houden aan opgestelde gedragsregels van de vereniging. De opgestelde gedragsregels kun je hier lezen.

  Indien noodzakelijk is er een vertrouwenspersoon beschikbaar voor leden van de vereniging.

   

  Competitie spelen

  Indien een nieuw lid besluit competitie te gaan spelen dient hij of zij een pasfoto mee te sturen naar de ledenadministratie. Als de gegevens van het nieuwe lid zijn vastgelegd en de speler toegevoegd is aan een team in het administratiesysteem Sportlink is het lid gerechtigd om competitie te spelen. Het lidmaatschap wordt aangegaan tot en met het einde van het verenigingsjaar (periode 1 juli - 30 juni), dus voor een heel basketballseizoen.

  Meer informatie over wedstrijden, kleding en de verplichtingen die bij het spelen van competitie komen kijken hier vinden.

   

  Opzegging lidmaatschap

  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts door een schriftelijke kennisgeving. Deze moet vóór de eerste juni van het nieuwe speeljaar in het bezit zijn van de ledenadministratie. Wanneer men niet op tijd opzegt loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Lever het opzeggingsformulier volledig ingevuld en ondertekend in bij de ledenadministratie (op papier of middels e-mail).