• AVG

  Ook Pluto Basketbal werkt confrom de geldende AVG-richtlijnen. Dit houdt in dat wij alle privacy-gevoelige gegevens die wij van leden en vrijwilligers beheren, in kaart hebben gebracht en dat wij onze richtlijnen met betrekking tot verwerking en inzien van deze gegevens hebben vastgelegd in onze AVG-verklaring. Indien een persoon zich als vrijwilliger voor Pluto Basketbal wil inzetten, is men gehouden een Geheimhoudingsverklaring te ondertekenen conform de wet en de richtlijnen die wij als vereniging opgesteld hebben. De geheimhoudingsverklaring kun je hier downloaden. Onze privacyverklaring kun je hier downloaden.   

   

  Gedragscode

  Als Pluto Basketbal zijn we het aan onze spelers, coaches, trainers en toeschouwers verplicht om een veilige omgeving te creeƫren waarin iedereen op een plezierige manier de basketbalsport kan beoefenen of bekijken.
  Om dit te garanderen hebben wij een aantal gedragscodes opgesteld welke aan onze leden, trainer/coaches, scheidsrechters en bestuursleden worden overhandigd op het moment dat zij lid worden. Wij verzoeken iedereen om deze gedragscode ter hare te nemen en er naar te handelen.

  Het doel van de gedragscode is uiteindelijk om een kader te vormen waarin iedereen weet wat er wel en niet van hem/haar verwacht wordt en wat er gedaan moet worden bij een voorval dat gemeld kan of moet worden.
  De gedragscodes kunnen hier gedownload worden:

  Wij verwachten van iedereen die betrokken is bij Pluto Basketbal dat zij zich sportief gedragen en zorgdragen voor een veilige omgeving waarin iedereen kan genieten van de sport.

  Indien er sprake is van een situatie of handeling die niet in orde is, kan er een melding gemaakt worden naar de trainer/coach, de technische commissie, het bestuur of de vertrouwenspersoon.
  Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

   

  Vertrouwenspersoon

  Indien hier behoefte aan is, kan op ieder gewenst moment een vetrouwenspersoon geraadpleegd worden. De vertrouwenspersoon zal de melding in volledige vertrouwelijkheid in behandeling nemen en zal uitsluitend, indien van toepassing en noodzakelijk, met het bestuur communiceren.

  Indien een melding wordt gedaan bij een trainer/coach of het bestuur die betrekking heeft op een sitiatie waarin een vertrouwenspersoon een rol kan of moet spelen, dan zal de melder gevraagd worden om zelf contact op te nemen met de vertrouwenspersoon, om de vetrouwelijkheid en volledigheid van het proces niet te verstoren.

   

  De vertrouwenspersoon kan bereikt worden via e-mail op vertrouwenspersoon@plutobasketbal.nl