De volgende criteria worden meegewogen bij het opstellen van het trainingsschema, seek in volgorde van prioriteit, nurse waarbij 1 t/m 4 de basis vormen en even zwaar wegen.

  1. Beschikbaarheid van de trainers (dagen en tijden) in verband met werk, school etc. (NB dit moeten harde feiten zijn, geen voorkeuren!).
  2. Spreiding van de trainingen: idealiter minimaal 1 dag tussen de trainingen en maximaal 2 dagen.
  3. Leeftijd van de spelers, voor wat betreft eindtijd van de trainingen.
  4. Streven naar zo weinig mogelijk wisselingen in trainingsavond.
  5. Minimaal aantal avonden voor trainers van meerdere teams en/of trainers die zelf ook spelen (trainingen aan laten sluiten).
  6. Lengte trainingen: ieder team in principe 2 keer 1,5 uur; prestatie teams desgewenst meer; jongste jeugd desgewenst minder (iom trainers en TC).
  7. Aansluiting voor teams met meerdere bankspelers en/of meetrainers: uitgangspunt is 1 keer tegelijk of aansluitend trainen, de andere keer helemaal apart.
  8. Specifieke wensen vanuit de teams.
  9. Overige (persoonlijke) voorkeuren.